5 Şubat 2009 Perşembe

by Ram Tzu ( 6 )

You believe in creative visualization (Yaratici goruntulemeye inaniyorsun)
But you can only extrapolate (Ama sadece tahminde bulunabilirsin)
From what you have already seen. (Simdiye kadar gorduklerini kullanarak)

You can't visualize Peace (Huzuru tahayyul edemezsin)
Only the absence of turmoil. (Kargasanin yoklugunu bilirsin)

You can't visualize Wholeness (Butunlugu tahayyul edemezsin)
Only the absence of fragmentation (Parcalanmanin yoklugunu bilirsin)

You can't visualize Love (Aski tahayyul edemezsin)
Only the absence of hate (Nefretin yoklugunda bilirsin)

You can't visualize Joy (Neseyi tahayyul edemezsin)
Only the absence of sorrow. (Kederin yoklugunda bilirsin)

Ram Tzu knows this... (Ram Tzu sunu bilir)

There can be Peace,
Wholeness, Harmony,
Love, Joy. (Huzur, Butunluk, Ahenk, Ask, Nese olabilir)

But not if you're there (Ama senin yoklugunda)

Hiç yorum yok: